2510833557 Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού 148, Καβάλα

Φωτογραφίες